Kontakt

Att investera i ledarskapsutveckling kan jämföras med att ta tid för att slipa kedjan på motorsågen! Med mycket vilja och envishet går det kanske att såga vidare utan att slipa, men det kräver mer energi och utsätter både dig och andra för en högre risk.  Ändå är den vanligaste invändningen mot att göra affär och köpa ledarskapsutveckling att ledaren inte har tid.

Livet som ledare går inte ut på att vara så upptagen som möjligt utan att vara upptagen med rätt saker! Att träna och utveckla sig själv är väl investerad tid för både dig och för dem som du leder. Vem tar ansvar för din utveckling som ledare om inte du gör det?

Gnisterhed – Ledarskap och utveckling AB
Lekerydsvägen 36                              
561 62 Tenhult                                   
Epost: magnus@gnisterhed.se
Mobil: +46(0)708 81 21 80     
 
Länkar:

www.gnisterhed.se
www.magnusochkim.se
www.day2day.se